Universitatea Petru Maior din Tîrgu Mureş, Romania

Mpeap

În cadrul Universităţii "Petru Maior", învăţământul economic, juridic şi administrativ are o vechime de 17 ani, timp în care a cunoscut o puternică dezvoltare şi o atracţie de necontestat pentru foarte mulţi tineri. Oferta generoasă pe piaţa muncii pentru specializările din domeniul economic, juridic şi administrativ conferă şanse de realizare în carieră atât în ţară, cât şi în străinătate.

Comunitatea mureşeană deschisă unei economii de piaţă, a simţit nevoia extinderii, prin noile firme create, prin dezvoltarea celor existente, prin diversificarea şi dezvoltarea sistemului bancar, crearea de instituţii moderne puse în slujba cetăţeanului. În acest context, se înregistrează creşterea continuă a numărului de studenţi care optează pentru învăţământul economic, administrativ şi juridic.

Evoluţia pozitivă a programelor de studii, consolidarea colectivului de cadre didactice, din profilul economic şi juridico-administrativ, a făcut posibil ca, începând cu anul universitar 2002 - 2003 cele trei specializări să fie reunite în cea de-a treia componentă a Universităţii "Petru Maior" din Tîrgu-Mureş cu învăţământ de lungă durată, prin desprinderea din cadrul Facultăţii de Ştiinţe şi Litere.

 

Versiunea usor de citit